Mẫu D01b-TS - Công văn giải trình của đơn vị

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Mẫu D01b-TS - Công văn giải trình của đơn vị và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Mẫu D01b-TS - Công văn giải trình của đơn vị

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tên đơn vị:.........................................................................................................

- Mã số quản lý:....................................................................................................

- Địa chỉ:...............................................................................................................

Nội dung:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Lý do:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu D01b-TS - Công văn giải trình của đơn vị

   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật