Giấy đi đường cập nhật mới nhất hiện nay

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Giấy đi đường cập nhật mới nhất hiện nay và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Giấy đi đường cập nhật mới nhất hiện nay

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Họ và tên:....................................................................................................

Chức vụ: :....................................................................................................

Được cử đi công tác tại:..............................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày..... tháng...... năm......

Từ ngày......... tháng........ năm......... đến ngày......... tháng........ năm.........

Ngày...... tháng...... năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

Giấy đi đường cập nhật mới nhất hiện nay

Giấy đi đường cập nhật mới nhất hiện nay

   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật