Các mẫu giấy mời họp 2020

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Các mẫu giấy mời họp 2020 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

               PHÒNG GD & ĐT .................                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRƯỜNG..........................                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         ---------------------                                                                     -------------------------


GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà):

Phụ huynh em: Học lớp:

Đúng vào lúc ngày …. tháng ….. năm ........

Đến tại văn phòng Trường:

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

.............., ngày......tháng....năm......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===================

GIẤY MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:..........................................................................................

Đến tham dự buổi họp cuối năm......

Thời gian:...................................................................................................................

Địa điểm:...........................................................................................................

Kinh phí tổ chức…………….............................................................................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:............................

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

............., ngày.......tháng.......năm.......

T/M ban Tổ chức

Chủ tịch câu lạc bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)
THƯ MỜI THAM DỰ TIỆC TẤT NIÊN

Năm.……………………sắp qua và năm.………………..đang đến gần, để ghi nhận những đóng góp của tất cả các thành viên công ty .......................... trong năm 2017 và tạo đà phát triển cho năm…………..…………..công ty ............................ tổ chức Tiệc Tất niên vào hồi ............................... giờ ngày ......../......./............, tức ......./...... năm …………….., tại Nhà hàng ..............................., số ...................., quận ........................, thành phố…………………………. Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty ............................, trân trọng kính mời các vị Khách quý và Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và Gia đình đến tham dự đông đủ.

Chương trình Tiệc Tất niên như sau:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty Trân trọng thông báo và Kính mời!

............., ngày....tháng....năm....

T/M ban lãnh đạo

Trưởng phòng nhân sự
HỘI LỚP LIÊN KHÓA .....-......

TRƯỜNG ............................

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

GIẤY MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn……………………………………………………………….

Hội lớp niên khoa……………….

Trân trọng kính mời gia đình bạn tới tham dự họp lớp

Thời gian: …………………………………………………………………

Địa điểm: …………………………………………………………………

Kinh phí tổ chức: …………………………………………………………

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mợi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên lạc ban tổ chức theo các số điện thoại sau:


Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo trước ban tổ chức để sắp xếp

.........., ngày...tháng...năm...

T/M ban Tổ chức

Lớp trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật