Cách dùng hàm TODAY

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Cách dùng hàm TODAY và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

TODAY (Hàm TODAY)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TODAY trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng trong các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trước khi hàm được nhập vào, Excel sẽ thay đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu bạn muốn xem số sê-ri, bạn phải thay đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích khi bạn cần hiển thị ngày hiện thời trong một trang tính bất kỳ khi nào bạn mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích khi tính toán các khoảng thời gian. Ví dụ, nếu bạn biết một người sinh năm 1963, bạn có thể dùng công thức sau đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinh nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số cho hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.

Lưu ý: Nếu hàm TODAY không cập nhật ngày như mong muốn, có thể bạn cần thay đổi thiết đặt để điều khiển khi nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi trong thể loại Công thức bên dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.

Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không có đối số.

Lưu ý: Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức Mô tả Kết quả
=TODAY() Trả về ngày hiện tại. 01/12/2011
=TODAY()+5 Trả về ngày hiện tại cộng 5 ngày. Ví dụ, nếu ngày hiện tại là 01/01/2012, thì công thức này trả về 06/01/2012. 06/12/2011
=DATEVALUE("01/01/30")-TODAY() Trả về số ngày giữa ngày hiện tại và 01/01/2030. Lưu ý rằng ô A4 phải được định dạng là Chung hoặc Số thì kết quả mới hiển thị đúng. 31/01/1918
=DAY(TODAY()) Trả về ngày hiện tại trong tháng (1 - 31).
=MONTH(TODAY()) Trả về tháng hiện tại trong năm (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.
Tải ngay

Đề thi mới cập nhật