Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS39

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS39 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Module THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Năm học: ..............

Họ và tên:.................................................................................................................................................................................................

Đơn vị:.......................................................................................................................................................................................................

*Quá trình thực hiện:

- Thực hiện tự học tập vào thời gian tháng ....................... (theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên)

* Kết quả: Tôi đã nhận thấy lợi ích của việc phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm như sau:

VỀ KIẾN THỨC

Xác định rõ vị trí, vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh.

Trình bày được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phối hợp với gia đình, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THCS.

Liệt kê đuợc các nội dung phối hợp với gia đình, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS.

Nêu lên được một số biện pháp tăng cường sự phối hợp với phụ huynh

VỀ KĨ NĂNG

Có kĩ năng lập kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS.

Nâng cao các kĩ năng thục hiện kế hoạch phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS.

VỀ THÁI ĐỘ

Có thái độ tích cực trong việc phối hợp giữa nhà trưững, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS.

Có niềm tin và thực sự cầu thị khi thực hiện các biện pháp phối hợp giáo dục với gia đình và cộng đồng.

Nội dung 1: Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THCS.

Nhà trường là một “nhạc trưởng” , “nhà tổ chức hoạt động” thống nhất các lực lượng và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

Nội dung 2: Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động GD ở trường THCS:

- Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về mục tiêu, nội dung GD ĐĐ cho HS trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là GV chủ nhiệm lớp người gần gũi, hiểu tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng em. Khi nói chuyện với học sinh về đạo cần có sự chuẩn bị kĩ, có tính thuyết phục, tránh qua loa, đại khái lấy lệ. Có như vậy, việc nói chuyện mới có tác dụng và mang lại hiệu quả. GV chủ nhiệm cần có sổ liên lạc từng HS với gia đình. Nếu HS vi phạm, cần có biện pháp xử lí kịp thời và báo vào sổ liên lạc hay bằng điện thoại với gia đình. GV cần cho HS bình bầu xếp loại đạo đức hàng tuần theo tiêu chí và qui trình cụ thể để lấy căn cứ xếp loại hàng tháng, học kì và cả năm học. Mọi thành viên trong nhà trường phải tham gia GDĐĐ cho HS, thấy các em vi phạm thì uốn nắn, nhắc nhở, báo với Gv chủ nhiệm hoặc ban chỉ huy chi đội để nêu trong tiết chào cờ hàng tuần.

Nội dung 3: Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng đồngtrong hoạt động giáo dục ở trường THCS.

Biện pháp hàng đầu là nâng cao chất lượng gia đình bằng cách tiếp tục phát động phong trào vận động nhân dân “xây dựng gia đình văn hóa” dưới mọi hình thức mà nội dung chủ yếu là các gia đình phấn đấu đạt và giữ vững các tiêu chuẩn đã đạt của một gia đình văn hóa tiêu biểu. Tiếp đến là cần bồi dưỡng kiến thức về kĩ năng giáo dục con cái cho các bậc cha mẹ. Và phải kết hợp với các tổ chức, cơ quan ban ngành cùng giáo dục con em mình.

Để phối hợp với gia đình Hs và cộng đồng trong công tác giáo dục HS THCS cần:

- Thường xuyên giữ mối quan hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan (Thông qua phiếu liên lạc, bản cam kết giữa nhà trường và gia đình; liên hệ qua điện thoại; qua các cuộc họp PHHS; họp giao ban, các kế hoạch phối hợp với các ban - ngành địa phương …) để kịp thời xử lí thông tin thường xuyên, đột xuất liên quan đến HS.

- Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Tăng cường việc phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian vui chơi lành mạnh trong nhà trường và tại địa phương thường xuyên theo từng tháng trong năm học và các dịp kết thúc học kì, kết thúc năm học, nghỉ hè hằng năm.

- Tiếp thu và phối hợp giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp từ phía gia đình, cơ quan, tổ chức đoàn thể có liên quan trong trong công tác giáo dục HS. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện “Nhà trường như gia đình – Thầy cô giáo nhưu cha mẹ - HS là con ngoan, trò giỏi” nhằm từng bước phát huy tính tích cực của Hs trong học tập, rèn luyện và chủ động tham gia các hoạt động xã hội; rèn luyện kĩ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho HS; tăng cường giáo dục cho HS ý thức, thái độ học tập chủ động, nghiêm túc.

- Động viên, khuyến khích HS đến trường, thường xuyên có liên hệ và phối hợp với gia đình, hội PHHS, chính quyền địa phương quan tâm đến HS có hoàn cảnh khó khăn; bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho Hs yếu, kém.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn như công an, mặt trận Tổ quốc, Hội cựu Giáo chức, Hội cựu Chiến binh, Hội Khuyến học, Hội phụ nữ, ban đại diện cha mẹ Hs và các tổ chức có liên quan trong việc giáo dục HS trong và ngoài nhà trường.

- Phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể trong trường: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho HS.

............., ngày..........tháng.........năm..........

Người viết              

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật