Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS30

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS30 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Module THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS

Năm học: ..............

Họ và tên:.................................................................................................................................................................................................

Đơn vị:.......................................................................................................................................................................................................

I. Mục tiêu.

1. Phân tích ý nghĩa của việc xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

- Đánh giá kết rèn luyện đạo đức của học sinh là một khâu vô cùng quan trọng, vì thế nó không thể thiếu được trong hoạt động giáo dụcở nhà trường THCS.

- Việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS có thể biểu hiện qua thái độ và nhận xét của giáo viên.

- Để có sự đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác, công bằng và toàn diện thì việc xác định mục tiêu đánh giá là vô cùng quan trong và có ý nghĩa rất lớn.

- Mục tiêu đó là những tiêu chí, chỉ tiêu, những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta cần đạt được sau khi kết thúc một hoạt động nào đó.

- Một trong những vai trò quan trọng nhất của mục tiêu giáo dục là cung cấp những bằng chứng và tiêu chí đánh giá.

- Thông báo kết quả rèn luyện đạo đức của các em sau một giai đoạn nhất định (như cuối kì, cuối năm).

- Xếp thứ tự học sinh hoặc chỉ ra tiến bộ của các emtrong việc đạt được mục tiêu rèn luyện đạo đức.

- Thông báo kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh cho gia đình.

- Nếu mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh được xác định một cách đúng đắn thì sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn:

   + Nó giúp quá trình đánh giá vận hành có chất lượng và hiệu quả không đi chệch hướng.

   + Nó là chuẩn để đánh giá sản phẩm con người mà quá trình giáo dục mang lại, xem sản phẩm này đạt chuẩn mức nào.

2. Tìm những căn cứ để xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinmh THCS.

- Mục tiêu cấp học: Nhằm giúp các em củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có trình độ học vấn phổ thồn ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

- Chương trình và kế hoạch cấp học: Dựa vào khung phân phối chương trình do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành cho cấp học THCS, bắt đầu áp dụng từ năm học 2009 – 2010.

Chương trình giáo dục phổ thông là bản thiết kế tổng thể kế hoạch giáo dục ở trường phổ thông, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

- Điều lệ nhà trường và nội quy của lớp: Mỗi nhà trường đều đề ra những điều lệ riêng, sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, với đối tượng học sinh trường mình và mang tính khả thi cao. Song song với điều lệ đó, thì ở mỗi lớp, học sinh lại đưa ra những nội quy riêng mà tất cả các thành viên trong lớp đều tán thành thực hiện.

- Kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh: Dựa vào kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trong các năm học trước.

3. Xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

- Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh cần phải căn cứ vào nhưingx biểu hiện cụ thể:

   + Thái độ và hành vi đạo đức.

   + Ứng xử trong mối quan hệ với thầy, cô, bạn bè và quan hệ xã hội.

   + Ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.

   + Kết quả tham gia lao động của lớp, của trường và hoạt động xã hội.

   + Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

- Xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

   + Mục tiêu đánh giá nên viết ở mức độ vừa phải và tập trung vào những vấn đề cơ bản học sinh cần phải đạt được trong quá trình rèn luyện đạo đức.

   + Xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh cần hướng vào kết quả cao nhất, đồng thời có tính khả thi, đòi hỏi học sinh có thể đạt được với nỗ lực cao nhất.

   + Xác định mục cần phù hợp với quy chế đánh giá, xếp loại học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Thực hành xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

- Giáo viên thực hành xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh của học sinh lớp mình dạy sau một kì.

II. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

1. Căn cứ để xác định các nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

- Mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu cụ thể trong từng năm học, từng học kì.

- Quy chế đánh giá học sinh THCS do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

- Kinh nghiệp sử dụng các nguyên tắc đánh giá.

- Đặc điểm tâm lí học sinh THCS.

2. Các nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

- Nguyên tắc phải đảm bảo tính toàn diện.

- Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan cộng bằng.

- Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển và nhân văn.

- Nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, công khai, đúng chất lượng.

- Nguyên tắc bảo đảm sự phối hợp các phương pháp kĩ thuật đánh giá.

- Nguyên tắc đảm bảo sự phối kết hợp các lực lượng giáo dục trong quá trình đánh giá.

3. Liên hệ thực tiễn việc vận dụng các nguyên tắc trong quá trình đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh.

- Giáo viên thực hành, vận dụng các nguyên tắc này trong quá trình đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh sau một năm học.

III. Nội dung đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

1. Căn cứ xác định nội dung đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

- Mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu giáo dục THCS quy định trong Luật Giáo dục.

- Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp của năm học.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cả năm học.

- Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT.

2. Các nội dung cơ bản để đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh.

Một số ý kiến của các nhà giáo dục hiện nay cho rằng cần đổi mới đánh giá hạnh kiểm học sinh, và cần đánh giá ở các mặt sau:

   + Rèn luyện phẩm chất đạo đức.

   + Ý thức phấn đấu trong học tập.

   + Ý thức tôn trọng nội quy kỉ luật, pháp luật.

   + Ý thức rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường.

   + Ý thức tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng tập thể.

3. Các phẩm chất đạo đức của học sinh và các biểu hiện cụ thể của đạo đức học sinh được đánh giá.

- Luôn kính trọng người trên, thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường; Yêu thương giúp đỡ các em nmhỏ tuổi; Có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với các bạn, được bạn tin yêu.

- Tích cực rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn.

- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên trong học tập.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; Chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn giao thông; Tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử.

- Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục quy định trong kế hoạch giáo dục, các hoạt động chính trị, xã hội do nhà trương tổ chức, tích cực tham gia hoạt động Đội TNTP HCM; Chăm lo giúp đữo gia đình.

IV. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

1. Xác định phương pháp và xây dựng quy trình đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.

- Theo quy định đánh giá học sinh thì giáo viên chủ nhiệm có quyền:

   + Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực từng học kì, cả năm học. Lập danh sách học sinh đề nghị lên lớp; Học sinh được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; Học sinh phải rèn luyện về hạnh kiểm trong kì nghỉ hè.

   + Lập danh sách học sinh được đề nghị khen thưởng cuối kì, cuối năm học.

   + Ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm vào học bạ các nội dung:

-> Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh.

-> Kết quả được lên lớp, không được lên lớp, công nhận là học sinh giỏi; Học sinh tiên tiến học kì; Cả năm học, được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm trong kì nghỉ hè.

-> Nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện toàn diện của học sinh.

2. Xây dựng các tiêu chí, thang điểm để xếp loại đạo đức học sinh THCS.

- Hiện nay việc đánh giá rèn luyện đạo đức học sinh được thực hiện theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

Sau đây là một sổ mẫu phiếu, tiêu chí để đánh giá, học sinh cân cứ vào đó để cho điểm, từ điểm sổ đạt được sẽ phân loại theo 4 múc độ như Quy chế đánh giá quy định.

* Chuyên cần:

- Cả tuần thực hiện tốt: 10 điểm.

   + Nghỉ học không có giấy xin phép: - 3 điểm.

   + Bỏ tiết: - 2 điểm.

   + Đi học muộn: - 2 điểm.

* Truy bài 15 phút đầu giờ:

- Cả tuần thực hiện tốt: 10 điểm.

   + Không tham gia truy bài: - 2 điểm/lần.

   + Cố ý làm ồn lớp bị sao đỏ nhắc: - 3 điểm/lần.

+Xếp hàng vào lớp không nghiêm túc: - 2 điểm/lần.

* Lao động - vệ sinh - trực nhật lớp.

- Làm đúng nhiệm vụ được giao trước giờ truy bài, thực hiện tốt công việc suốt cả buổi học: 10 điểm.

   + Làm muộn giờ truy bài: - 4 điểm/ lần.

   + Thực hiện không chu đáo: - 2 điểm.

   + Không làm trực nhật: -10 điểm.

   + Không đi lao động: -10 điểm.

   + Đi muộn: - 5 điểm/ lần.

   + Lao động không tích cực: - 3 điểm.

* Tư thế, tác phong người học sinh.

- Cả tuần thực hiện tốt: -10 điểm.

   + Không đeo khăn quàng: - 1 điểm/ lần.

   + Mặc áo không cổ, quần lúng đến trường: - 1 điểm/ lần.

   + Mang điện thoại hặc đeo máy nghe nhạc đến lớp: - 5 điểm/ lần.

* Nếp sống văn minh:

- Cả tuần thực hiện tốt: 10 điểm.

   + Nói tục chửi bậy: 3 điểm/ lần.

   + Ăn quà vặt trong lớp: - 3 điểm.

   + Xé giấy, vứt rác ra lớp, sân trường: - 3 điểm/ lần.

   + Cãi hoặc trêu, chống đối lại sao đỏ và cán bộ lớp: - 4 điểm/ lần.

   + Vô lễ với thầy cô giáo: - 10 điểm và hạ bậc hạnh kiểm.

   + Phá hoại của công: - 10 điểm bà bồi thường thiệt hại.

* Thể dục – Xếp hàng – Chào cờ.

- Cả tuần thực hiện tốt: 10 điểm.

   + Trốn thể dục: - 3 điểm/ lần.

   + Trốn chào cờ: - 5 điểm/ lần.

   + Ra muộn chào cờ, thể hục: - 2 điểm/ lần.

   + Mất trật tự trong giờ chào cờ và giờ thể dục hoặc các buổi tập trung tại sân trường: - 3 điểm/ lần.

* Bảo vệ của công

- Cả tuần không vi phạm: 10 điểm.

   + Ngồi, trèo lên lan can lớp học: - 3 điểm/ lần.

   + Ngồi lên bàn học: - 2 điểm/ lần.

   + Đập bàn, ghế trong lớp: - 2 điểm/ lần.

   + Viết, vẽ lên tường lớp, bàn ghế, cánh cửa: - 2 điểm/ lần.

   + Trèo cây, bứt lá, bẻ cành trong trường: - 3 điểm/ lần.

* Hoạt động tập thể.

- Cả tuần thực hiện tốt: 10 điểm.

   + Không tham gia buổi trực tuần của lớp chào cờ: - 3 điểm/ lần.

   + Không tham gia các đầy đủ các cuộc thi hay các hoạt động chung do trường, liên đội, lớp phát đông: - 3 điểm/ lần.

   + Nộp bài thi muộn: - 2 điểm/ lần.

   + Không có phụ huynh đi họp phụ huynh mà không có lí do chính đáng: - 5 điểm/ lần.

   + Để bố mẹ hoặc người nhà gây khiếm nhã, lộn xộn: - 50 điểm/ lần.

* Nghĩa vụ đóng góp thực hiện ở mỗi đợt.

- Thự hiện tốt mọi đợt đóng góp: 10 điểm.

   + Không đóng góp: - 10 điểm/ đợt.

   + Nộp không đúng thời gian quy định: - 5 điểm/ lần.

* Học tập (sổ đầu bài).

- Đạt điểm giỏi (9 - 10 điểm): 20 điểm/ lần.

- Đạt điểm khá: (7 - 8 điểm) : 10 điểm/ lần.

- Bị điểm yếu, kém: - 5 điểm/ lần.

* Xếp loại:

- Trên 100 điểm: Xuất sắc.

- Từ 80 – 99 điểm: Tốt.

- Từ 65 – 79 điểm: Khá.

- Từ 50 – 64 điểm: Trung bình.

- Dưới 50 điểm: Yếu.

Phiếu đáng giá có thể thay đổi, bổ sung cho phù hợp với từng năm học và cho phù hợp với tình hình thực tế để đánh giá đảm bảo tính khánh quan, công bằng.

............., ngày..........tháng.........năm..........

Người viết              

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật