Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th35

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th35 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Module TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Năm học: ..............

Họ và tên:.................................................................................................................................................................................................

Đơn vị:.......................................................................................................................................................................................................

I. Tầm quan trọng của GVCN trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, do những yêu cầu mới của giáo dục mà vai trò, vị trí của GVCN có những thay đổi rất lớn và rất quan trọng.

   + GVCN ngày nay là người quản lí HS cả ngày học và hoạt động ở trường;

   + GVCN phải là người cố vấn, định hướng cho các bậc cha mẹ thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện;

   + GVCN phải là người tổ chức phối hợp với các lực lượng xã hội ngoài nhà trường, xây dựng môi trường thân thiện, lành mạnh nhằm phát huy tối đa tiềm năng của xã hội, tận dụng tối đa mặt tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến với HS;

   + GVCN phải là người phát hiện, tổ chức bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ em.

   + GVCN phải là người có trách nhiệm đánh giá toàn diện chất lượng giáo dục HS. Trước đổi mới giáo dục, đánh giá giáo dục phổ thông chủ yếu căn cứ vào kết quả học văn hoá và sự chuyên cần trong học tập. Ngày nay phải căn cứ vào mục tiêu giáo dục các cấp học, GVCN cần có nhận định, đánh giá từng HS trên các lĩnh vực hoạt động nhận thức, xúc cảm, tình cảm, thái độ của các em đối với hiện tượng tự nhiên và xã hội, đánh giá HS về các kĩ năng, hành vi, sự phát triển năng lực sáng tạo, thích ứng, giao tiếp ứng xử...

II. Những hoạt động chủ yếu của người GVCN ở tiểu học hiện nay.

1. Giáo viên chủ nhiệm với công tác quản lý và giáo dục học sinh trong các giờ học chính khóa:

Rèn cho học sinh thói quen đi học đầy đủ, đùng giờ, bằng các biện pháp cụ thể sau:

- Giáo viên chủ nhiệm có mặt thường xuyên tại lớp 15 phút trước giờ học mỗi ngày, đặc biệt là những ngày đầu tuần.

- Tổ chức 15 phút “ Ôn bài” đầu giờ học mỗi ngày. Ôn bài là biện pháp giúp nhau ôn tập nhanh, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học mới. Truy bài đầu giờ còn là biện pháp khắc phục tình trạng đi học muộn, cho nên cần được tổ chức tốt và duy trì lâu dài.

Rèn cho học sinh thói quen tích cực tham gia học tập bằng các biện pháp sau:

- Tổ chức thi đua giữa các tổ trong lớp, ghi lại số lần tham gia phát biểu ý kiến trong các giờ học.

- Tổ chức cho học sinh chuẩn bị trước các bài học trong ngày.

- Tổ chức cho học sinh trao đổi về phương pháp đọc sách, ghi chép và sử dụng tài liệu và thảo luận trên lớp.

- Nêu gương những học sinh có phương pháp học tập tốt, đặc biệt những học sinh nghèo học giỏi.

- Tổ chức cho học sinh học nhóm, đôi bạn cùng học để hỗ trợ nhau học tập.

2. Giáo viên chủ nhiệm với các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tiết chào cờ, hoạt động của sao nhi đồng và Đội TNTPHCM

a. Với Tiết chào cờ đầu tuần:

Sau tiết sinh hoạt dưới cờ (tiết đầu tuần), các GVCN nắm danh sách các học sinh vắng có phép, không phép, đi trễ, hoặc vi phạm nội quy… để GVCN làm việc với các em, quán triệt nội quy hoạt động của lớp…

b. Với hoạt động của sao nhi đồng và Đội TNTPHCM:

Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao: Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp.

3. Giáo viên chủ nhiệm với công tác quản lý và giáo dục học sinh 2 buổi/ ngày

Dạy học cả ngày, GVCN có cơ hội tốt nhất để thực hiện việc dạy phân hoá HS, có thời gian bù đắp lỗ hỏng kiến thức cho HS yếu, có điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực tư duy cho HS năng khiếu.

GVCN cần:

- Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp.

   + Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

   + Học sinh khuyết tật.

   + Học sinh cá biệt về đạo đức.

   + Học sinh yếu.

   + Học sinh có những năng lực đặc biệt.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp giỏi quản lý, tổ chức, kiểm tra.

- Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh.

- Đầu tư, tổ chức các phong trào trong nhà trường.

- Nêu gương và khen thưởng.

4. Vấn đề phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Giáo viên chủ nhiệm là người nắm rõ mọi chủ trương, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, do đó trở thành “nhịp cầu” trung gian trao đổi thông tin giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mặt khác, thu nhận thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cha mẹ học sinh để báo lại với lãnh đạo nhà trường. Từ đó gắn kết được trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh. Sự phối hợp giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm được thực hiện có tổ chức theo kế hoạch chung của nhà trường bằng những cuộc họp định kỳ. Thông qua những cuộc họp này, giáo viên chủ nhiệm ngoài việc truyền đạt chủ trương, thông báo của nhà trường, còn trực tiếp báo cáo với cha mẹ học sinh về thực trạng của lớp, tình hình học tập, tư cách đạo đức của từng học sinh. Muốn vậy, giáo viên chủ nhiệm cần phải bám sát, gần gũi, có trách nhiệm và tình thương để có những nhận xét, đánh giá phân minh nhất đối với từng đối tượng - điều này sẽ giúp phụ huynh học sinh tin tưởng đối với việc giáo dục của nhà trường và kịp thời chấn chỉnh việc học và tác phong đạo đức học sinh.

5. Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh cá biệt

Từ thực tiễn của nhà trường, hiện nay học sinh cá biệt, chưa ngoan không phải là phổ biến nhưng ở trường nào cũng chịu ảnh hưởng bởi đối tượng học sinh này đối với phong trào chung của lớp, chúng gây ảnh hưởng thường xuyên đến kết quả thi đua của bạn bè toàn lớp. Nhìn chung những biểu hiện của các em là chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội. GVCN phải có biện pháp phù hợp để giáo dục hiệu quả.

............., ngày..........tháng.........năm..........

Người viết              

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật