Bác Hồ - những câu chuyện đáng nhớ

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bác Hồ - những câu chuyện đáng nhớ và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bác Hồ - những câu chuyện đáng nhớ

MẪU CHUYỆN “Có ăn bớt phần cơm của con không”

I. Mở đầu:

Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu nhân dân Việt Nam, Người sáng lập và rèn luyện Đảng  ta, Người đã chèo lái con thuyền đưa cách mạng Việt nam vượt muôn trùng gian khó, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,

Với cả cuộc đời chiến đấu, hy sinh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, bằng cuộc sống giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Bác Hồ đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quí báu về tư tưởng và đạo đức của một ngươi cách mạng trong thời đại mới

Những giá trị tư tưởng, văn hoá, nhân văn và đạo đức của CTHCM là kết tinh tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc, của văn minh nhân loại, đang soi sáng dẫn dắt đất nước ta trên con đường phát triển không chỉ trong hiện tại mà cả đến tương lai

“Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam…”Những câu hát trong bài hát “Bác Hồ một niềm tin bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến như cứ vang mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. 

Đúng vậy, Hồ Chí Minh người là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ dảng viên và nhân dân. Người quan niệm đạo đức là nền tảng là sức mạnh của người cách mạng, coi đạo đức là gốc của cây. nếu cây không có gốc cây sẽ chết, người cách mạng mà không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng làm cách mạng không thành công, do đó đạo đức là nhân tố quyết định thắng lợi của mọi công việc “Công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Quan niện lấy đạo đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đạo đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Cho nên đức và tài phải song hành với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Nói về đạo đức HCM thì ta không thể nào kể hết được vì người là 1 bậc vĩ nhân, là danh nhân văn hoá thế giới. Lúc sinh thời người nói: “Tôi có 1 mong muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Suốt cả cuộc đời Bác đã dành tình thương yêu cho đồng bào đồng chí, già trẻ gái trai, miền suôi, miền ngược hễ là nhười VN yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Bác. Đối với những người phạm phải sai lầm, khuyết điểm thì với tấm lòng vị tha, khoan dung, nhân hậu người căn dặn: “ Mỗi con người đều có cái thiện và ác trong lòng, ta phải biết làm cho phần tốt của con người nãy nỡ như hoa mùa xuân, và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”
Từ tấm lòng yêu thương bao la sống vì mọi người mà Bác là tấm gương Cần-Kiệm-Liêm-Chính- Chí công-Vô tư. Bác sống giản dị khiêm tốn coi kinh sự xa hoa, không ưa chuộng những nghi thức trân trọng không phù hợp. Người sống vì dân, vì nước không một chút riêng tư, người đã đề ra đạo đức cho người cách mạng là : Nhân-Nghĩa-Trí-Dũng-Liêm và Cần-Kiệm-Liêm-Chính. Mỗi cán bộ đảng viên phải phấn đấu và gương mấu thực hiện góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là nạn tham nhũng, lãng phí đang là quốc nạn của xã hội. Ta không những học tập tấm gương Cần, kiệm, liêm, chính của Bác mà còn học cách nói, cách phê bình. Bác phê bình, giáo dục cán bộ bằng những hành động, lời nói rất mộc mạc, dễ hiễu qua mẫu chuyện: “Có ăn bớt phần cơm của con không”

II. Nội dung:

 Mùa thu năm 1951, Bác đến thăm lớp chỉnh huấn chính trị toàn quân, sau khi đọc lên những con số cụ thể về tệ nạn tham ô lãng phí mà ban lãnh đạo nhà trường đã báo cáo với Bác, Bác nói:

- Các chú xem đấy, mới có từng này cán bộ mà đã tham ô lãng phí thì thử hỏi cán bộ trong toàn quân, toàn quốc cũng phải khuyết điểm như các chú ở đây thì thiệt hại cho công quỹ của nhà nước của nhân dân biết bao nhiêu. Ngừng 1 lát bác hỏi:

- Ở đây những chú nào có vợ rồi giơ tay

Có độ 1 phần 3 số cán bộ giơ tay. Bác chỉ vào 1 đồng chí trong số cán bộ vừa giơ tay rồi hỏi:

- Chú có bao giờ ăn bớt phần cơm của con mình không?

Đồng chí cán bộ trả lời: 

- Thưa Bác không ạ!

- Thế thì tại sao của cải của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ hễ sễnh ra là đút vào túi

Bác vừa nói vừa làm động tác vơ vét và đút vào cái túi vải bên mình. Bác phân tích cho mọi người thấy rõ, tham ô, lãng phí là 1 tệ nạn, 1 thói xấu, nó giống như sâu mọt đục khoét của cải cuả nhân dân, nó làm vẫn đục chế độ tốt đẹp của chúng ta, đến đạo đức và nhân phẩm của người cán bộ đảng viên

Hôm ấy chúng tôi được 1 bài học nhớ đời, có anh cúi mặt không dám nhìn lên Bác nữa.

III. Ý nghĩa của mẫu chuyện và rút ra bài học cho bản thân:

Qua câu chuyện trên chúng ta còn thấy được trách nhiệm của mọi người trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phải phòng chống từ 1 đơn vị, 1 cơ quan ở từng cơ sở và có thể từng thành viên trong mỗi gia đình. Bằng những hành động, lời nói gần gũi, mộc mạc, dễ hiểu, dễ nghe mà đem lại hiệu quả thiết thực như Bác đã nói, đã dạy. Chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của người: “ Cán bộ là công bộc của dân, hết lòng phục vụ nhân dân”
Hiện nay một bộ phận cán bộ đảng viên có lối sống thiếu trung thực, cơ hội, chạy thành tích, chạy chức quyền…khá phổ biến. Các cơ quan, đơn vị thì chạy theo hình thức, mang bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm. Đối với Bác trong cuộc sống cũng như trong công việc, Người rất giản dị, khiêm tốn, chân thành, trung thực. Bác muốn mọi người cũng phải sống thật, nói thật, làm thật, không nên coi trọng hình thức theo kiểu thành tích suông. Mỗi 1 lời nói, 1 bài viết, 1 lời căn dặn trong buổi gặp gỡ công tác của Người đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng, quan niệm cách mạng. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác là tấm gương mẫu mực sáng ngời rộng lớn cho mỗi chúng ta noi theo.

Mỗi mẫu chuyện được ghi lại, kể lại về Bác là một tài liệu quý trong kho tàn vô giá. Kho tàn ấy đã cho chúng ta sức mạnh, niềm tin vượt qua những cám dỗ đời thường, vượt qua những khó khăn thách thức, nhất là với giai đoạn hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập cần có những con người có tài, có đức, sống giản dị, chân thực, cần, kiệm, liêm, chinh, chí công vô tư để sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc VNXHCN được thành công. Còn mỗi chúng ta phải tự ý thức với tổ chức kỹ luật, ý thức với trách nhiệm, cương quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngại khó, ngại khổ. Tích cực thực hiện: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể. Là một cán bộ công chức trong ngành giáo dục, chúng tôi sẽ làm những việc gì có thể, nhất là tích cực thực hiện không tham ô lãng phí trong công việc.

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật