Giải bài C2 trang 53 sgk vật lý 7

Khi nước ngừng chảy

C2. Khi nước ngừng chảy, ta phải đổ thêm nước vào bình A để nước lại chảy qua ống xuống bình B. Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng ?

Nhận xét:

Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích… qua nó.

Bài giải:

Muốn đèn sáng này lại sáng thì ta cần cọ xát để làm nhiễm điện mảnh phim nhựa rồi chạm bút thử điện vào mảnh tôn đã được áp sát trên mảnh phim nhựa.

Nhận xét:

 Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật