Giải Sinh 12 CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 3, 4 trang 18 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 12
Bài 3 , 4 ,5 trang 22 SGK Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 26 Sách giáo khoa Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 30 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật