Giải câu 1 trang 18 SGK Sinh học 12

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Trả lời :

Là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể .


Các bài học liên quan
Bài 3, 4, 5 trang 26 Sách giáo khoa Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 30 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật