Giải câu 2 trang 18 SGK Sinh học 12

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.

Trả lời:

Trên ADN, các gen có liên quan về chức năng thường được phân bố thành một cụm, có chung một cơ chế điều hòa được gọi là operon.

Operon Lac gồm các thành phần;

- Nhóm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng nằm kề nhau.

-Gen chỉ huy (O) : ằm trước các gen cấu trúc, là vị trí tương tác với protein ức chế.

-Vùng khởi động:(P) nằm trước gen chỉ huy đó là vị trí tương tác của ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã.

Các bài học liên quan
Bài 3, 4, 5 trang 26 Sách giáo khoa Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 30 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật