Giải bài 1, 2, 3 trang 17 sgk toán 2

Bài 1. Tính; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh.

Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải

Bài 3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Lớp 2A : 29 học sinh

Lớp 2B : 25 học sinh

Có tất cả : ... học sinh?

Giải

Số học sinh hai lớp có tất cả là:

29 + 15 = 54 (học sinh)

Đáp số : 54 học sinh.

Các bài học liên quan
Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3 trang 23 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 sgk toán 2

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 2 mới cập nhật