Tham khảo đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 2 – Phòng GD&ĐT Yên Minh 2017

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Tham khảo đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 2 – Phòng GD&ĐT Yên Minh 2017”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22 của Phòng GD&ĐT Yên Minh, Hà Giang có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối học kì 1.

PHÒNG GD& ĐT YÊN MINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU VINH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017- 2018

Môn: Toán – Lớp 2

Thời gian: 40 phút  (không kể thời gian giao đề)

Hãy khoanh hoặc (viết vào chỗ chấm) trước ý trả lời đúng từ bài 1- 7.

 Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a) Kết quả đúng của phép tính 9 + 8 là:

A. 7      B.  27        C. 47          D. 17

b) Trong các phép tính dưới đây, phép tính đúng là:

A. 17 + 9 = 16     B. 46 + 25 = 72          C. 68 + 27 = 95         D. 13 + 14 = 26

Bài 2: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a) Tổng các số hạng 29 và 8 là:

A. 39            B. 36               C.  38                  D. 37

b) Các số: 75; 57; 67; 56 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn

A. 67; 57; 75; 56              B. 56; 57; 67; 75

C. 75; 56, 57, 67                 D. 57; 56; 67; 75

Bài 3: Không thực hiện các phép tính, hãy viết dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 52 + 43 ………  52 + 34

b, 97 – 59  ………  97 – 49

Bài 4: Khoanh vào chữ cái ý trả lời đúng.

a. Số liền trước số 70 là số nào ?

A. 69     B. 60      C. 71

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm  10cm = … dm  là :

A. 10       B.  11          C. 1

Bài 5: 4 giờ chiều hay còn gọi là:

A. 4 giờ          B. 14 giờ            C. 16 giờ

Bài 6: Kết quả của dãy tính: 44 + 16 – 27 là:

A. 53       B. 33    C. 43          D. 32

Bài 7: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Hình tam giác có mấy cạnh và mấy góc?

A. 4     B. 5      C. 3       D. 6

Bài 8: Đặt tính rồi tính

A. 92 – 67        B. 57 + 17         C. 53 – 9          D. 26 + 49

Bài 9: Tìm x

a) x – 27 = 35                                                  b)  x + 45 = 79

 Bài 10:

  Túi bên trái có 37 hòn bi, túi bên phải có 22 hòn bi. Bạn An đã lấy một số bi từ túi trái cho sang túi phải. Hỏi bây giờ tổng số bi ở cả hai túi là bao nhiêu hòn bi?

_______ HẾT ________

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: (1 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)

a, Ý đúng là ý D

b, Ý đúng là ý C

Bài 2: (1 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)

a, Ý đúng là ý D

b, Ý đúng là ý B

Bài 3: (1 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)

a, 52 + 43   >  52 + 34          b, 97 – 59  <  97 – 49

Bài 4: (1 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm )     

a, Ý đúng là ý A

b, Ý đúng là ý C

Bài 5: ( 1 điểm) Ý đúng là ý C

Bài 6: (1 điểm)     

Ý đúng là ý B

Bài 7: (1 điểm)     

Ý đúng là ý C

Bài 8: (1 điểm, mỗi ý đúng 0,25 điểm )

Bài 9: (1 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm )         

a)  x – 27  = 35

x= 35 + 27

x = 62

b) x + 45 = 79

x = 79 – 45

x = 34

Bài 10: (1 điểm)

  – Phân tích bài toán và có phép tính đúng: 0,75 điểm

– Đáp số đúng             : 0,25 điểm

Bài giải

 Khi chuyển một số bi ở túi trái cho sang túi phải thì tổng số bi ở cả hai túi vẫn không thay đổi.

Vậy tổng số bi đó là: 37 + 22 = 59 (hòn bi)

Đáp số: 59 hòn bi.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 2 khác
Giải bài tập các môn học lớp 2

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật