Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 môn Toán: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số...

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 môn Toán: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số...”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017 – 2018. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – Năm học: 2017-2018

Môn: Toán -Lớp 2

Thời gian: 40 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:  Số  95 đọc là:

A. Chín mươi năm   B.  Chín lăm            C.  Chín mươi lăm

Câu 2:   28  +  2  – 20  =   …  Kết quả của phép tính là:

A. 10        B.  20      C.  30

Câu 3:  Tìm x, biết:  x  –  45 =  13

A.  x = 32                  B.  x = 58                 C.  x = 68

Câu 4: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A.  15        B.  33         C.  38

Câu 5:  90cm = …….dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.  9                     B. 90                    C. 900

Câu 6:   Trong hình vẽ bên có:

A. 3 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 5 hình chữ nhật

B. Tự luận : (4 điểm)

7. (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26          b)   46 + 54      c)    93 – 37     d) 100 – 28

8. (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lítdầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lítdầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lítdầu?


Đáp án và hướng dẫn chấm

A. Trắc Nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

1: C; 2: A; 3: B; 4: B; 5: A; 6: C

 II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7.a)  91               b)  100            c)  56            d)  72

Câu 8.

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

 42  –  7  = 35 (l)

  Đáp số :   35l  dầu       

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 2 khác
Giải bài tập các môn học lớp 2

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật