Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 năm 2015

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 năm 2015”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Thầy cô và phụ huynh tham khảo đề kiểm tra chất lượng đầu năm cho các em học sinh lớp 1 lên lớp 2 Môn Toán: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh . Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN : TOÁN –  LỚP 2 ( 40 phút )

NĂM HỌC 2014 – 2015

Bài 1: Tính : (2 điểm)

84 + 2 =           52 + 6 =         75 – 2 =            56 – 4 =

90 + 2 =          5 + 83 =          93 – 3 =        50 – 20 =              Bài 2:    Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

63 + 25                   31 + 56

94 – 34                    55 – 33

Bài 3 : Tính ( 2 điểm)

15 + 2 + 1 =                  8 – 1 – 1 =

Bài 4:  Điền dấu : < , > , = (2điểm)

35 ……42                 87 …..85

36 ….. 30 + 6          40  + 5 ….. 46

Bài 5:   Bài toán (2 điểm)  .

Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh . Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM LỚP 2

Bài 1: (2 điểm)

Mỗi phép tính đúng (0,25 điểm)

84 + 2 = 86           52 + 6 =58         75 – 2 = 73           56 – 4 =52

90 + 2 = 92         5 + 83 =  88        93 – 3 = 90       50 – 20 =30

Bài 2:    (2điểm)

Mỗi phép tính đúng (0,5điểm)

Kết quả: 88; 86; 60; 22

Bài 3 : Tính ( 2 điểm)

Mỗi phép tính đúng (1điểm)

Đáp án:18; 6

Bài 4:  Điền dấu : < , > , = (2 điểm)

Mỗi phép tính đúng (0,5 điểm)

35 …<…42                 87 …>..85

36 …=.. 30 + 6          40  + 5 …<.. 46

Bài 5: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp

Đáp án: 24+20=44 (viên bi)

 

Giải bài tập các môn học lớp 2

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật