Đề ôn hè số 2 lớp 2 lên lớp 3 môn Toán (Phần tiếp theo)

Gửi các em học sinh “Đề ôn hè số 2 lớp 2 lên lớp 3 môn Toán (Phần tiếp theo)”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Tiếp theo đề số 1, dayhoctot.com gửi tới các bạn Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán có đáp án năm 2015 (Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm :

1 : Cho ba số 5 ; 9 và 0. Ta có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số gồm ba chữ số đã cho ( mỗi chữ số chỉ viết một lần trong mỗi số ).

A) 4 số               B.  5 số              C.  6 số

Câu 2: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 134cm ; 122cm  và 130cm . Tính chu vi hình tam giác đó .

A. 384cm        
B.385cm          
C.386cm      
D.387cm

Câu 3: Một xe ô tô đi từ tỉnh A lúc 9 giờ sáng và đến B lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Hỏi xe đó chạy từ tỉnh A đến tỉnh B trong mấy giờ ?

A. 4 giờ                
B.8 giờ        
C.9 giờ

Câu 4 : Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là :

A. 999          
B.998              
C.987


B.Phần tự luận :

Câu 1: Tính

a) 83 + 38 – 21 b. 75 – 57 + 18

b) 9 x 2 : 6 d. 24 : 3 x 2

Câu 2: Tìm X

a) 3 x 3 x X = 0 b. X x 4 = 12 : 3

…………………………………………………………………………………

b) 325 – 105 + X = 574 d. 156 + 651 – X = 504

Câu 3: Một người nuôi 50 con gà . Sau khi bán đi 30 con gà thì số gà còn lại được nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có 4 con gà. Hỏi :

a) Người đó còn lại bao nhiêu con gà ?

b) Cần có bao nhiêu chuồng để nhốt hết số gà còn lại ?

Câu 4 : Tính nhanh

a) 21 + 14 + 29 + 36                                        b. 8 x2 x 5

Câu 5 :  Tìm  một số có 2 chữ số biết tổng hai chữ số bằng 5 và tích hai chữ số đó bằng 0.( giải bằng 2 cách )

Đáp  án đề 2

A. Phần trắc nghiệm :

Câu 1 :   A. 4 số

Câu 2: 
C.386cm

Câu 3:  
B.8 giờ

Câu 4 :  
C.987


B.Phần tự luận :

Câu 1: Tính

a) 83 + 38 – 21 = 100              b) 75 – 57 + 18 = 36

c) 9 x 2 : 6 = 3                        d) 24 : 3 x 2 = 16

Câu 2: Tìm X

a) 3 x 3 x X = 0                                b) X x 4 = 12 : 3

9 x X = 0                                    X x 4 = 4

X = 0 : 9                               X       =  4 : 4

X  = 0                                     X       =  1

c) 325- 105 +X= 574                         d) 156+ 651- X = 504

220  +     X  =  574                                807  –  X  =  504

X   =  574 –  220                                        X   =  807 – 504

X   =   354                                                  X  =  303

Câu 3:

a) Số con gà còn lại là : 50 – 30 = 20 ( con )

b) Số cái chuồng gà cần để nhốt số gà còn lại là : 20 : 4 = 5 ( cái )

Câu 4 : Tính nhanh

a) 21 + 14 + 29 + 36                           b) 8 x2 x 5

=  21 + 29 + 24 + 36                           = 2 x 5 x 8

=    50 + 50   = 100                              =  10 x 8 = 80

Câu 5 :

Cách 1:  Tổng hai chữ số bằng 5 ta có :

5 = 1 + 4 = 2 + 3 = 5 + 0

Xét tích hai chữ số : 1 x4 = 4 ( loại ) ; 2 x 3 = 6 ( loại ) ; 5 + 0 = 5 ( thích hợp )

Vậy số phải tìm là 50

Cách 2 : Tích hai chữ số bằng số 0 suy ra 1 trong 2 chữ số phải bằng 0

Tổng hai  chữ số bằng 5  , suy ra chữ số còn lại là : 5- 0 = 5

Vậy số  phải tìm là 50 .

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 2 khác
Giải bài tập các môn học lớp 2

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật