Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017 – Nhà Lan nuôi một con bò sữa ngày thứ nhất...

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017 – Nhà Lan nuôi một con bò sữa ngày thứ nhất...”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Kính mời thầy cô và phụ huynh tham khảo tài liệu sau đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2017 – 2018 có đáp án đi kèm. Xem chi tiết dưới đây

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1  

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Môn: Toán – Lớp 2

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: Số liền trước của 69 là: (M1= 1đ)

A. 60    B. 68        C. 70         D. 80

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: (M2 = 1đ)

A. 10            B. 90           C. 99          D. 100

Câu 3: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45  […]     90 – 30 (M1= 1đ)

A. <            B. >           C. =            D. +

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  (M4 = 1đ)

[…]   –  35 =  65

A. 90     B. 35      C. 100          D. 30

Câu 5: Số? (M1= 1đ)

1 giờ chiều hay …..giờ

A. 12    B.   13          C. 14           D. 15

Câu 6 : (M1= 1đ)

Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 1                B. 2             C. 3             D. 4

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)

a, 26 + 29              b,  45 + 38              c,   41 – 27            d,   60 – 16

Câu 2: Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất vắt được 43l sữa. Ngày thứ hai vắt được ít hơn ngày thứ nhất 18l sữa. Hỏi ngày thứ hai vắt được bao nhiêu lít sữa? (M2= 2đ)

—— HẾT ——-

Đáp án

I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)

Câu 1: Số?    (M1= 1đ)

9 + 7 = …..

B. 16

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: (M1= 1đ)

C. 99

Câu 3: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 [..]      90 – 30 (M1= 1đ)

B. >

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  (M3= 1đ)

[..]   –  35 =  65

C. 100

Câu 5: Số? (M1= 1đ)

1 giờ chiều hay …..giờ

B. 13

Câu 6 : (M1= 1đ)

Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

C. 3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)

Câu 2:  (M2= 2đ)

   Bài giải:

Ngày thứ hai vắt được số lít sữa là:    ( 0,25 điểm)

(hoặc  Số lít sữa ngày thứ hai vắt được là:)

43 – 18 = 25 ( l )  ( 1 điểm)

Đáp số: 25 l sữa    ( 0,25 điểm)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 2 khác
Giải bài tập các môn học lớp 2

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật