Mẫu phiếu đề xuất chung

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Mẫu phiếu đề xuất chung và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

.................., ngày .................... tháng ....................... năm 2019

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Tôi tên:................................................................................................................................

Đơn vị: .............................................................................................................................

Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét chấp thuận duyệt:............................................

1/.................................................................................................................................................

2/.................................................................................................................................................

3/.................................................................................................................................................

4/.................................................................................................................................................

Lý do:...................................................................................................................................

Mẫu phiếu đề xuất chung

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật