Giấy đề nghị thanh toán

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Giấy đề nghị thanh toán và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Giấy đề nghị thanh toán

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:…………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán: …………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): …………………………

Nội dung thanh toán: …………………………

Số tiền: Viết bằng chữ): …………………………

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc).

Giấy đề nghị thanh toán

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật