Đơn xin nhập hộ khẩu

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Đơn xin nhập hộ khẩu và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU

Kính gửi: - Phòng CA phụ trách công việc ĐKHK của CA huyện ...............

- Đồng kính gửi ông trưởng công an xã .......................

Tôi tên là: ............................................................................................................................

Sinh ngày: ...............................................................................................................................

Nghề nghiệp:............................................................................................................................

Hiện đang công tác tại: .....................................................................................................

Nơi ĐKHK thường trú: ........................................................................................................

Hôm nay tôi viết đơn này kính chuyển đến quý cấp xin trình bày một việc như sau:

(1).........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Trong thời gian tạm trú gia đình tôi luôn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nay tôi có nguyện vọng được nhập hộ khẩu tại xã để yên tâm công tác lâu dài. Vì vậy, tôi viết đơn này kính chuyển đến quý cấp mong được xem xét, giải quyết.

Trong khi chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn!

........., ngày...tháng...năm........

            Ý kiến của trưởng CA xã                                                Người làm đơn
Tải ngay

Đề thi mới cập nhật