Bản tường trình diễn biến sự việc

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản tường trình diễn biến sự việc và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

......., ngày.... tháng..... năm.....

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên:…………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………

Trình độ chuyên môn được đào tạo: …………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: …………………………………

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):…………………………

Hệ số lương đang hưởng: …………………………………………………………

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:…………………….

Tường trình diễn biến sự việc: …………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: …………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.…

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình

(Ký tên)

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật