Bản tự kiểm điểm cá nhân

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản tự kiểm điểm cá nhân và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:

Nhiệm vụ được giao là:

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ Bản tự kiểm điểm cá nhân

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật