Lý thuyết Dòng điện - Nguồn điện

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

- Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật