Giải bài C1 trang 12 sgk vật lí 7

Em hãy chỉ rá một số vật có bề mặt phẳng,

C1. Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Hướng dẫn giải:

Một số vật có tác dụng tương tự như gương phẳng:

- Mặt nước yên lặng;

- Mặt kính cửa sổ;

- Tấm kim loại phẳng bóng;

- Mặt đá ốp lát phẳng bóng;

- Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật