Giải bài C3 trang 13 sgk vật lí 7

Hãy vẽ tia phản xạ IR..

C3. Hãy vẽ tia phản xạ IR.

Hướng dẫn giải:

Vẽ tia phản xạ IR trên mặt phẳng tờ giấy sao cho góc\(\widehat{RIN}=\widehat{SIN}\)

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật