Giải bài C4 trang 10 sgk vật lí 7

Hãy chỉ ra trên hình 3.4 Mặt Trăng ở vị trí nào...

C4. Hãy chỉ ra trên hình 3.4 Mặt Trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực?

Hướng dẫn giải:

+ Khi Mặt Trăng ở vị trí thứ 1 thì người đứng ở A thấy có nguyệt thực.

+ Khi Mặt Trăng ở vị trí 2 và 3 thì thấy trăng sáng.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật