Giải câu hỏi 2 - (Mục 2 bài học 10 - SGK Trang 34) Địa lí 8

Dựa vào hình 10.2 (SGK trang 35), em có nhận xét gì về sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á?

Dựa vào hình 10.2 (SGK trang 35), em có nhận xét gì về sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á?
Trả lời
Sự phân hố lượng mưa ở khu vực Nam Á không đều:
- Nơi mưa nhiều nhất: sườn đông nam Hi-ma-lay-a, vùng châu thổ sông Hằng và ven biển phía tây của bán đảo Ấn Độ, đặc biệt ở Se-ra-pun-di - vùng Đông Bắc Ấn Độ có lượng mưa từ 11000 - 12000 mm/năm.
- Những vùng mưa ít: vùng nội địa thuộc sơn nguyên Đê-can, vùng Tây Bắc bán đảo Ấn Độ, vùng hạ lưu sông Ấn.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật