Giải bài 3 - Trang 36 - SGK Địa lí 8

Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á.

Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á.
Trả lời
- Các sông chính: Ân, Hằng, Bra-ma-pút.
- Cảnh quan tự nhiên chính: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật