Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí 8 có đáp án trường THCS Khai Quang 2015

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí 8 có đáp án trường THCS Khai Quang 2015”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề kiểm tra Địa 8: Nêu các dạng địa hình của khu vực Đông Á và sự phân bố của chúng?

TRƯỜNG THCS KHAI QUANG

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Địa Lí – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan ( 4 đ)
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: ( từ câu 1 – 8)

1. Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau là do:

A. Địa hình bị chia cắt rất phức tạp;

B.Lãnh thổ bề ngang rất rộng;

C.Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

D.Các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển;

2. Ý nào không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Á

A. Đông dân nhất thế giới;

B.Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn;

C.Nơi ra đời của các tôn giáo lớn;

D.Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu lục.

3. Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là:

A. Nam Á;    
B.Đông Á;    
C.Đông Nam Á      
D.Tây Nam Á.

4. Sông nào không phải của khu vực Đông Á:

A. A-Mua      
B.Ơ-phrát        C.Hoàng Hà    
D.Trường Giang.

5. Nước nào trong các nước sau đây có ngành dịch vụ phát triển cao nhất?

A. Hàn Quốc            
B.Trung Quốc

C.Cô-oét                  D.Ma-lai-xi-a.

6. Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là:

A. Pa-ki-tan                    B.  Ấn Độ

C.Nê-pan;                    
D.Băng-la-Đét.

7. Nước có trình độ phát triển kinh tế-xã hội cao nhất ở châu Á là:

A. Xin-ga-po             B.Hàn Quốc

C.Nhật Bản              
D.Ma-lai-xi-a.

8. Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất trong các nước sau ?

A. Nhật Bản                    
B.In –đô-nê-xi-a

C.Ấn Độ                      
D.Trung Quốc.

II. Tự luận (6 điểm)

9. Cho bảng số liệu sau

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) của Ấn Độ.

Các ngành kinh tế

Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (% )

1995

1999

2001

Nông – Lâm – Thủy sản

28,4

27,7

25,0

Công nghiệp – Xây dựng

27.1

26,3

27.0

Dịch vụ

44,5

46,0

48,0

a. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ( GDP )của Ấn Độ thời kỳ 1995 – 2001.

b. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ.

10.( 1,5 đ )Hãy cho biết:

a. Lãnh thổ Đông Á gồm mấy bộ phận? Kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á?

b. Nêu các dạng địa hình của khu vực Đông Á và sự phân bố của chúng?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LỚP 8

I. Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)

Mỗi câu đúng cho 0.5 điểm

Câu

1 2 3 4 5 6 7

8

Đáp án

C D A B A B C

D

Thang điểm

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

II. Phần tự luận (6 điểm)

9:

a. Vẽ biểu đồ

– Vẽ biểu đồ cột chồng

Yêu cầu vẽ đẹp, chính xác,đẹp,có tên biểu đồ, ghi chú đầy đủ.

1,75
b. Nhận xét

– Giảm tỉ trọng của Nông – Lâm – Thủy sản: giảm 3,4 % trong vòng 6 năm từ 1995 – 2001

 

0,75
– Tăng tỉ trọng của khu vực CN và dịch vụ( đặc biệt là dịch vụ tỉ trọng tăng nhanh từ 44,5 % lên 48% , tức tăng 3,5% trong vòng 6 năm ) 0,75
=> Sự chuyển dịch đó phản ánh : Ấn Độ đang tiến hành công nghiệp hóa, xây dựng một nền công nghiệp hiện đại. 0,75
10.

a.Lãnh thổ Đồng Á gồm hai bộ phận: Phần đất liền gồm có Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên, phần hải đảo gồm có quần đảo Nhật Bản ,đảo Đài Loan và đảo Hải Nam.

1,0
b. Các hệ thống núi, sơn nguyên cao, bồn địa phân bố ở nửa phía tây của Trung Quốc. 0,5
Các vùng đồi, núi thấp,các đồng bằng phân bố chủ yếu ở phía Đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. 0,5
Các đề thi và bài kiểm tra lớp 8 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 8 mới cập nhật