Giải câu 1 - Trang 32 - SGK Địa lí 8

Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào ?

Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào ?
Hướng dẫn.
 + Tây Nam Á nằm giữa các vĩ tuyến  : khoảnh 12oB – 42oB ;kinh tuyến : 26oĐ – 73oĐ.


 + Tiếp giáp vịnh Pec-xích, biển A-rap, Biển Đỏ, Địa Trung Hải, Biển Đen, biển Ca-xpi và khu vực Nam Á, Trung Á.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật