Giải câu hỏi 1 - (Mục 2 bài học 10 - SGK Trang 34) Địa lí 8

Quan sát hình 10.2 (SGK trang 35) kết hợp với kiến thức đã học, em hãy cho biết khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?

Quan sát hình 10.2 (SGK trang 35) kết hợp với kiến thức đã học, em hãy cho biết khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
Trả lời
Khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật