Câu hỏi, đề cương kì 2 môn Địa 8: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế...

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Câu hỏi, đề cương kì 2 môn Địa 8: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế...”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề cương ôn tập thi học kì 2 lớp 8 môn Địa năm học 2015 – 2016. Đề gồm 11 câu tổng hợp những bài hay nhất nằm trong đề thi cuối năm.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2

Môn: Địa lí 8

Năm học: 2015 – 2016

1. Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?

2. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

3. Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay?

4. Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta.

5. Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. Em hãy kể tên một số dãy núi, cao nguyên và đồng bằng lớn ở nước ta.

6. Khí hậu nước ta có những đặc điểm gì nổi bật? Nêu biểu hiện và nguyên nhân của tính chất đa dạng thất thường của khí hậu Việt Nam.

7. Khí hậu nước ta mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho đời sống và sản xuất của người dân?

8. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam. Kể tên một số hệ thống sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Theo em, vì sao sông ngòi ở Trung Bộ thường ngắn và dốc, lũ lên nhanh và dột ngột?

9. Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. Đặc điểm chung của tự nhiên việt Nam?

10. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diệntích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.

– Đất feralit đồi núi thấp: 65% diệntích đất tự nhiên.

– Đất mùn núi cao:           11% diện-tích đất tự nhiên.

– Đất phù sa:                     24% diện-tích đất tự nhiên.

11. Cho bảng số liệu về diệntích rừng Việt Nam (đơn vị triệu ha)

Năm 1943 1993 2001
Diện tích rừng 14.3 8.6 11.8

1. Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diệntích đất liền (diện-tích đất liền của nước ta làm tròn là 33 triệu ha).

2. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đã tính.

3. Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét về xu hướng biến động của diện.tích rừng Việt Nam.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 8 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 8 mới cập nhật