[THCS Bình Châu] Kiểm tra kì II môn Địa lí lớp 8:Nêu đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam?

Gửi các em học sinh “[THCS Bình Châu] Kiểm tra kì II môn Địa lí lớp 8:Nêu đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam?”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

[THCS Bình Châu] Đề kiểm tra học kì 2 môn Đia Lý lớp 8: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Em hãy kể tên một số cảnh đẹp của miền mà em biết?

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 8

Thời gian làm vài 45 phút

1: Nêu đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam?

2: Tài nguyên sinh vật Việt Nam có giá trị như thế nào đối với đời sống kinh tế -xã hội nước ta?Nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?

3: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Em hãy kể tên một số cảnh đẹp của miền mà em biết?

4: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét

a) Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.

b) Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.

c) Đất phù sa: 24% diện tích đất tự nhiên.


Đáp án đề kiểm tra học kì 2 – Địa Lý lớp 8

1:  Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam(Mỗi đặc điểm tự nhiên Việt Nam 1 điểm)

-Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm

+ Tính nhiệt đới gió mùa ẩm là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam

+Thể hiện thành phần cảnh quan tự nhiên thể hiện rõ nét nhất là môi trường nóng ẩm,mưa nhiều

-Việt Nam là đất nước ven biển

Ảnh hưởng của biển mạnh mẽ,sâu sắc duy trì tính chất nóng ẩm,gió mùa của thiên nhiên Việt Nam

-Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi

+Nước ta có nhiều đồi núi.Địa hình đa dạng tạo nên sự phân hóa mạnh của các điều kiện tự nhiên

+Cảnh quan thay đổi theo độ cao

-Thiên nhiên phân hóa đa dạng phức tạp

+Thể hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lảnh thổ nước ta và từng thành phần tự nhiên

+Sự phân hóa thiên nhiên thành các vùng,miền

2 : Giá trị tài nguyên sinh vật Việt Nam.Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật

Giá trị tài nguyên sinh vật Việt Nam

+Giá trị về mặt kinh tế

+ Giá trị về văn hóa du lịch

+Về môi trường sinh thái

Nguyên nhân tài nguyên sinh vật Việt Nam suy giảm

+Chiến tranh hủy diệt

+khai thác quá mức phục hồi

+Đốt rừng làm nương rẫy

+Quản lí bảo vệ kém

3:(2đ)

-Tính nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ giảm sút vì(1,5đ)

+Nằm sát đường ngoại chí tuyến và Á nhiệt đới Hoa Nam

+Núi thấp,hướng vòng cung mở rộng về phía bắc và đông bắc

+Ảnh hưởng các đợt gió mùa,trung tâm châu Á tràng vào

-Cảnh đẹp miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:Vịnh Hạ Long,Hồ Ba Bể…

4: Vẽ biểu đồ thể hiện cấu nhóm đất và nhận xét

-Vẽ biểu đồ hình tròn chính xác đẹp

-Nhận xét

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 8 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 8 mới cập nhật