Giải câu hỏi 1 - (Mục 1 bài học 11 - SGK Trang 37) Địa lí 8

Quan sát hình 11.1 (SGK trang 37). em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư của Nam Á?

Quan sát hình 11.1 (SGK trang 37). em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư của Nam Á?
Trả lời
Sự phân bố dân cư của Nam Á không đều, dân cư tập trung đông ở các vùng đồng bằng và các khu vực có lượng mưa lớn như: đồng bằng sông Hằng, dải đồng bằng ven biển chân dãy Gát Tây và Gát Đông, khu vực sườn nam Hi-ma-lay-a.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật