Bài Kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 10 Chương 3

Gửi các em học sinh “Bài Kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 10 Chương 3”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 10 Chương 3 năm học 2016-2017. Đề có cấu trúc gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận, cụ thể như sau.

TRẮC NGHIỆM:  Hãy khoanh tròn vào  chữ cái A,B,C hoặc D đứng trước phương án mà em cho là đúng nhất .

1: Cho M(1 ; -4) và đườngthẳng có phương trình :3x + 4y  +3 = 0 .Khoảng cách từ M đến đườngthẳng  là :

A) 10

B) 2

C) 4,5

D) 4

2: Cho A(0 ; 1) và B(2 ; 4). Vectơ chỉ phương của đg thẳng qua AB là :

A) (-2 ; -3)

B) (3 ; -2) ;

C) (-3 ; 2) ;

D) (3 ; 2).

3: Trong tamgiác ABC có a = 3 , b = 7 , c = 8 , độ dài trung tuyến CM bằng :

A) 6√5 /2

B)52/4

C) √52/2

D) √52/4

Câu 4: Số đo của góc giữa 2 đg thẳng (d1) :  x + 2y + 4 = 0và (d2 ) : x – 3y + 6 = 0  là :

A) 300

B) 450

C) 600

D)  900

5:   Cho tam.giác ABC có AB = 5 , AC = 8 , góc BAC = 60o. Diện tích tam.giác ABC bằng :

A). 20

B).  40√3

C).  20√3

D).  10√3

6: Cho tam giác ABC có AB=3,2;  AC=7,1; BC=5,3.thì:

A) Góc A tù

B) Góc B tù

C)Góc C tù

D) Cả 3 góc A, B, C đều  nhọn.

PHẦN II:  TỰ LUẬN:

7: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường-thẳng 

Tìm vectơ chỉ phương và phương trình tổng quát của đường-thẳng

8:Trong mặt phẳng Oxy, Cho hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và đường.thẳng d: x+y+5 = 0

a) Viết phương trình tham số của đường.thẳng m đi qua hai điểm A, B. Tìm tọa độ giao điểm ( nếu có) của d và m

b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K đến đường thẳng d.

c) Tìm tọa độ điểm C thuộc đườngthẳng d sao cho tamgiác ABC cân tại C

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật