Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – PT DTNT Kiên Giang có đáp án

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – PT DTNT Kiên Giang có đáp án”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 10 chương 4 của trường PT DTNT Kiên Giang. Đề kiểm tra có hình thức gồm 3 câu tự luận. Các em cùng làm và so sánh với đáp án được cập nhật chi tiết bên dưới nhé.

SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV

TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIÊN GIANG

MÔN TOÁN – LỚP 10(CB)  

1: [2,0 đ] Xét dấu các biểu thức sau: 

2: [7,0 đ]

a/Giải bất phương trình: (x+3)/(1-x) > 0.

b/Giải bất phương trình: x2 + 3x – 4 ≤ 0

c/Giải hệ bất phương trình: 

d/Giải bất phương trình: 

3: [1,0 đ] Tìm m để bất phương trình sau: mx2 – 2(m+1) + m+7 < 0 vô nghiệm.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 4 – PT DTNT TỈNH KIÊN GIANG

Bài Nội dung Điểm
1: [2,0 đ] Bảng xét dấu đúng 0,5 điểm

 

 

2a: [2,0 đ]

Bảng xét dấu đúng 1 điểm

(x+3)/(1-x) > 0 ⇔ -3<x<1

S = (-3,1)

 

 2b: [1,0 đ] x2 + 3x – 4 ≤ 0 ⇔ -4 ≤ x ≤ 1

Tập nghiệm S = [-4,1]

 2c: [2,0 đ]  

Tập nghiệm S = (4,+ ∞)

 2d: [2,0 đ] Ta có:

Vậy: S = (-∞,-2] ∪(14,+ ∞)

 3: [1,0 đ] mx2 – 2(m+1) + m+7 < 0

BPT vô nghiệm 

Vậy BPT vô nghiệm khi m>1/5

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật