50 Câu trắc nghiệm cực hay – Thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 – 2018

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “50 Câu trắc nghiệm cực hay – Thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 – 2018”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Xin mời thầy cô và các em tham khảo tài liệu sau đây: Tổng hợp 50 câu trắc nghiệm ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2017 – 2018 có đáp án đi kèm. 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  – MÔN TOÁN 10
Đề Tham KhảoThời gian 90 phút

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A (2;3), B(1;2) biết trọng tâm G(1;2). Tìm tọa độ điểm C

Câu 20: Tìm a và b biết đường thẳng y=ax+b đi qua điểm M(1;-1) và song song với đường thẳng y=2x+3

A. a=2 và b=4   B. a=-1 và b=2    C. a=2 và b=3        D. a=2 và b=-3

Câu 25: Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (x-2)(x- 2mx +1) có hai nghiệm phân biệt

Câu 40: Cho tam giác ABC có A(1;5), B(-1;1), C(3;1). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tam giác ABC cân B. Tam giác ABC vuông cân tại A

C. Tam giác ABC đều D. Tọa độ trung điểm I của BC là I(2;2)

 

ĐÁP ÁN

1 C
2 C
3 B
4 A
5 A
6 A
7 B
8 C
9 A
10 B
11 D
12 D
13 A
14 C
15 B
16 B
17 C
18 B
19 A
20 D
21 D
22 C
23 D
24 C
25 D
26 B
27 C
28 A
29 D
30 B
31 A
32 C
33 A
34 B
35 D
36 D
37 A
38 D
39 D
40 A
41 A
42 C
43 D
44 C
45 A
46 B
47 B
48 C
49 B
50 A
Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật