Chính tả: Lương Ngọc Quyến trang 17 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Câu 1 nghe viết câu 2 ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau câu 3 chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần

CHÍNH TẢ                                         Lương Ngọc Quyến

Bài tập 1. Nghe - viết

-  Viết đúng, trình bày đúng bài chính tả.

-  Chú ý viết đúng danh từ riêng; ngày, tháng, năm; những từ khó viết: mưu, khoét, xích sắt,...

Bài tập 2

-  Trạng (vần ang), nguyên (vần uyên), Nguyễn (vần uyên), Hiền (vần iên), Khoa (vần oa), thi (vần i).

-  Làng (vần ang), Mộ (vần ô), Trạch (vần ach), huyện (vần uyên), Bình (vần inh), Giang (vần ang).

Bài tập 3

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

 

a

ng

nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiền

 

n

Khoa

0

a

 

thi

 

i

 

làng

 

a

ng

Mộ

 

ô

 

Trạch

 

a

ch

huyện

u

n

Bình

 

i

nh

Giang

 

a

ng

 dayhoctot.com

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật