Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,…

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật