Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện.

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện bằng sự xâm thực rất mạnh mẽ ở các khu vực địa hình cao và bồi lắng phù sa ở các vùng trũng.

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật