Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng

Các cánh cung núi: Sông Gâm, Ngân Sơn.

Các cánh cung núi: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

-Độ cao đại hình của vùng núi Đông Bắc.

+Núi thấp chiếm phần lớn diện tích.

+Những đỉnh núi trên cao 2.000m nằm trên vùng Thượng nguồn sông Chảy. Giáp biên giới Việt –Trung là các khối núi đá vôi đồ sộ ở Hà Giang, Cao Bằng, còn ở trung tâm là vùng đồi núi thấp có độ cao trung bình 500-600m.

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật