Biên bản bầu ban cán sự lớp

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản bầu ban cán sự lớp và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản bầu ban cán sự lớp

BIÊN BẢN

V/v bầu ban cán sự lớp ............, năm học ...........-..........

     1. Thời gian: Lúc ....... giờ ....... ......phút, ngày ............. tháng ............ năm ..............

     2. Địa điểm: Phòng học số ............., của lớp .....................

     3. Thành phần:

       a. Thầy (cô): .........................................., GVCN lớp .................................

       b. Tập thể học sinh lớp:........................................................

     4. Nội dung:

        Thông qua quá trình tự ứng cử, đề cử vào các chức danh Lớp trưởng, Lớp phó học tập, phó Lao động, phó Văn nghệ, Cờ đỏ lớp, cờ đỏ trường, các tổ trưởng. Tập thể lớp đã thảo luận, biểu quyết và đã thống nhất bầu thành phần ban cán sự lớp .............., năm học 20........-20 ......., cụ thể như sau:

     a. Chức vụ Lớp trưởng:......................................................................................................

     b. Chức vụ lớp phó học tập: ..........................................................................................

     c. Chức vụ lớp phó văn nghệ:.........................................................................................

     d. Chức vụ lớp phó lao động:.........................................................................................

     e. Chức vụ cờ đỏ lớp:............................................................................................................

     f. Chức vụ cờ đỏ trường:......................................................................................................

     g. Chức vụ tổ trưởng tổ 1:...............................................................................................

     h. Chức vụ tổ trưởng tổ 2:...............................................................................................

     i. Chức vụ tổ trưởng tổ 3:...............................................................................................

     j. Chức vụ tổ trưởng tổ 4:...............................................................................................

Đại diện cán sự lớp, lớp trưởng bạn ........................................................................................ cam kết hoàn thành nhiệm vụ, đưa tập thể lớp ngày càng tiến bộ trong học tập, ổn định trong nề nếp.

Biên bản kết thúc lúc ............... giờ ............... phút cùng ngày./.

Biên bản bầu ban cán sự lớp


Biên bản bầu ban cán sự lớp

BIÊN BẢN

Về việc bầu Ban cán sự lớp năm học 2019- 2020

I. THỜI GIAN: ………………………………............................………………

II. ĐỊA ĐIỂM: ……………………………………………...........................….

III. THÀNH PHẦN:

- Giáo viên chủ nhiệm: ………………….............................………………

- Cùng toàn thể học sinh lớp …...............................…

Tổng số: ……….. Vắng: …………..

IV. NỘI DUNG:

1/ Giáo viên chủ nhiệm:

- Thông qua nội dung cuộc họp.

- Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

- Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2/ Các bước tiến hành:

- Học sinh giới thiệu các ứng cử viên:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

- Hình thức bầu: Cả lớp biểu quyết bằng cách giơ tay và những người có số biểu quyết cao nhất trúng cử vào ban cán sự lớp:

- Kết quả:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

- Tập thể lớp nhất trí các thành viên trên là thành viên của ban cán sự lớp.

- Phát biểu của đại diện Ban cán sự lớp.

- Phát biểu chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Biên bản kết thúc vào lúc …. giờ cùng ngày.

Biên bản bầu ban cán sự lớp

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật