Biên bản bàn giao tài liệu

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản bàn giao tài liệu và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản bàn giao tài liệu

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao:

Họ tên:.........................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................

Trụ sở:.........................................................................................................................

Bên nhận:

Họ tên:.........................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................

Công ty:.........................................................................................................................

Trụ sở:.........................................................................................................................

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

01
02
03
04
05
06

                                                               Bên giao                                          Bên nhậnTải ngay

Đề thi mới cập nhật