Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào - trang 6

- Trao đổi chất và năng lượng - Cảm ứng

Đề bài

Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào?

Lời giải chi tiết

Sinh vật có các đặc trưng sống mà vật vô sinh không có:

- Trao đổi chất và năng lượng

- Cảm ứng

- Sinh trưởng và phát triển

- Sinh sản

- Tự điều chỉnh

Các bài học liên quan
Câu 1,2,3 trang 25 SGK Sinh học 10
Bài 3 trang 25 SGK Sinh 10

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật