Giải bài 5 trang 30 sgk hoá học 10

Bài 5. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau:

Bài 5. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;    b) 3p ;  c) 4s ;   d) 3d.

LỜI GIẢI

a) 2s2 ; b) 3p6 ; c) 4s2 ; d) 3d10.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật