Giải câu hỏi 1 - Mục 3 - Tiết 34 - Trang 123 - SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh,...

Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh, tên của các nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào?
Trả lời
- Sông Cửu Long.
- 2 nhánh: sông Tiền và sông Hậu.
- 9 cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bát Xắc, Trần Đề.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật