Giải câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết 34 - Trang 121 - SGK Địa lí 8

Em hãy cho biết vì sao sông ngòi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy?

Em hãy cho biết vì sao sông ngòi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy?
Tìm trên bản đồ một số sông lớn ở Trung Bộ nước ta.
Trả lời
- Lãnh thổ Trung Bộ kéo dài, hẹp ngang, đồi núi ăn ra sát biển nên sông ngòi ở đây thường ngắn và dốc. Khi có mưa và bão lớn, lũ các sông lên rất nhanh và đột ngột.
- Ở Trung Bộ, mùa mưa lệch hẳn về thu đông, nên mùa lũ tập trung vào các tháng cuối năm.
- Một số sông lớn ở Trung Bộ: sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba (Đà Rằng).

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật