Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ?

Do nước ta nằm ở khu vực thường xuyên .

Do nước ta nằm ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch (Tín Phong) và gió mùa châu Á, khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật