Biên bản bàn giao công việc

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản bàn giao công việc và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày........./........./20........... tại:.............................chúng tôi gồm:.................................

Người bàn giao:................................Bộ phận: ......................... MSNV: ...............................

Người nhận bàn giao:............................ Bộ phận:..............................MSNV:...........................

Lý do bàn giao:..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

STT

Nội dung vông việc

Tình hình thực hiện

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao                         Người nhận bàn giao                        Phòng HC-NSTải ngay

Đề thi mới cập nhật